Festival Komitesi

ULUSLARARASI KAR FİLM FESTİVAL KOMİTESİ

Uluslararası Kar Film Festivali Komite Başkanı

Prof. Dr. Naci İSPİR

Genel Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. İrfan HIDIROĞLU

Festival Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Naci İSPİR

Yrd. Doç. Dr. İrfan HIDIROĞLU

Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ

Doç. Dr. Adem YILMAZ

Doç. Dr. Besim YILDIRIM

Doç. Dr. Raci TAŞÇIOĞLU

Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Yrd. Doç. Dr. Eyyup AKBULUT

Arş. Gör. Dr. Ayhan DOĞAN

Okt. Yaşar GÜNLER

Okt. Cüneyt KORKUT

Uzm. Yelda KORKUT

Uzm. Gül KÜÇÜKALKAN

Arş. Gör. Meryem OKUMUŞ

Arş. Gör. İbrahim Etem ZİNDEREN

Arş. Gör. Semra KOTAN

Arş. Gör. Zeynep DEMİRCİOĞLU

Arş. Gör. Taşkın ERDOĞAN

Uluslararası Kar Film Festivali Jüri Komitesi

Web Tasarım ve Uygulama

Yusuf AKDENİZ