Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/karfilma/public_html/wp-content/plugins/rating-widget/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
Jüri Komitesi - Uluslararası Kar Film Festivali

Jüri Komitesi

14. Uluslararası Kar Film Festivali Jüri Komitesi

Prof. Dr. Naci İSPİR

Dr. Öğr. Üyesi İrfan HIDIROĞLU

Prof. Dr. Raci TAŞÇIOĞLU

Doç. Dr. Besim YILDIRIM

Doç. Dr. Adem YILMAZ

Doç. Dr. Abdulkadir ATİK

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt KORKUT

Dr. Öğr. Üyesi Yelda KORKUT

Dr. Öğr. Üyesi Gülhanım KARAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Muhsine SEKMEN

Arş. Gör. Taşkın ERDOĞAN

Arş. Gör. Zeynep BİRİCİK

Arş. Gör. Recep BAYRAKTAR

Arş. Gör. Hatice Nur YILDIZ

Arş. Gör. Hakan ÜN