Başvuru Formu

KATILIM KOŞULLARI;

 • Katılımcılar Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrenci statüsünde olmalıdırlar.
 • Katılımcılar; Kurmaca, Belgesel, Deneysel, Kamu Spotu, Animasyon, Reklam Filmi ve Senaryo kategorilerinden birine birden fazla eser gönderebilirler.
 • Katılımcılar farklı veya aynı kategorideki her bir başvuru için ayrı bir başvuru formu doldurmalıdırlar; birden fazla olan başvuru formlarını ve eserlerini tek bir kargo veya posta zarfı/paketi içerisinde gönderebilirler.
 • Yarışmaya katılacak eserler HD, 2K, 4K veya XDCAM formatlarından herhangi biri ile çekilebilir; ancak festivale katılım (kayıt) formatı HD Mpeg2 formatında olmalıdır. (HD MPEG, 4:2:2, 30MB/S)
 • Yarışmaya katılacak eserler CD ya da USB bellekle 2 adet olarak gönderilmelidir.
 • Bozuk kayıt yapılmış eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı bırakılır.
 • Sinopsis en fazla 60 kelime, Senaryo en fazla 20 sayfa, Amerikan senaryo yazım formatında, Courier fontunda 12 punto olarak A4 sayfa biçiminde ve Word dosyası olarak CD ya da USB bellekle 2 adet olarak gönderilmelidir.  
 • Gönderilen senaryolar henüz bir filme çekilmemiş olmalıdır.
 • Katılımcılar birden fazla senaryo ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmaya katılacak eser, başvuru formu ve öğrenci belgesi tek bir zarfın içerisinde gönderilmelidir.
 • Eserden doğabilecek özgün senaryo, görüntü ve müzik ile ilgili tüm hukuki sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Katılımcılar başka film festivallerine gönderdikleri eserler ile katılabilirler; ancak daha önce Kar Film Festivali’ne katılmış olan eserler ile katılamazlar.
 • Yarışmaya katılacak olan eser tek yönetmen adıyla gönderilmelidir. Ödül eserin yönetmenine takdim edilir.
 • Katılımcılar başvuru formunun çıktısını imzalayarak eserlerini kargo veya posta ile en geç 03 Aralık 2021 tarihine kadar göndermiş olmalıdırlar. 03 Aralık 2021 tarihinden sonra kargo veya postaya verilen eserler dikkate alınmayacaktır.