Jüri Komitesi

14. Uluslararası Kar Film Festivali Jüri Komitesi

Prof. Dr. Naci İSPİR

Yrd. Doç. Dr. İrfan HIDIROĞLU

Doç. Dr. Besim YILDIRIM

Doç. Dr. Adem YILMAZ

Doç. Dr. Raci TAŞÇIOĞLU

Doç. Dr. Abdulkadir ATİK

Doç. Dr. Eyyup AKBULUT

Yrd. Doç. Dr. Ayhan DOĞAN

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Etem ZİNDEREN

Okt. Cüneyt KORKUT

Arş. Gör. Semra KOTAN

Arş. Gör. Zeynep DEMİRCİOĞLU

Arş. Gör. Recep BAYRAKTAR

Arş. Gör. Hatice Nur YILDIZ

Arş. Gör. Aslı KÖSEOĞLU

Uzm. Yelda KORKUT

Okt. Yaşar GÜNLER

Arş. Gör. Samet CANDAR

Arş. Gör. Taşkın ERDOĞAN